Kerkrade: Werkzaamheden riolering Stadspark

25 januari 2015 09:11 uur

Op 26 januari 2015 wordt in het Stadspark gestart met rioleringswerkzaamheden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden rond 16 februari 2015 afgerond. Het riool ligt op de oude doordalbodem op een diepte van ca. 6 meter. Gestart wordt met het opzoeken van de putten, waarna het riool wordt gereinigd en geïnspecteerd met behulp van filmapparatuur. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het bestaande riool in beeld gebracht.

Afhankelijk van de kwaliteit van het riool zullen aansluitend aanvullende maatregelen getroffen worden. Mocht dit het geval zijn dan zullen de werkzaamheden langer duren.

Ook zal de aansluiting van de bron (Niersprink) op het riool worden blootgelegd. Hier zal een put worden gemaakt zodat het bronwater als waterelement gebruikt kan worden in het nieuw heringerichte Stadspark.

Omdat de werkzaamheden deels worden uitgevoerd in de oude stortlocatie worden aanvullende maatregelen getroffen. De werklocaties worden afgezet met bouwhekken. De locaties zijn niet toegankelijk voor publiek. Door de afzettingen is een aantal locaties in het Stadspark mogelijk tijdelijk niet bereikbaar. Bron: Gemeente Kerkrade.