Kansen bio-energie uit reststromen in Canada

03 mei 2015 06:20 uur

De Nederlandse ambassade in Ottawa heeft een factsheet samengesteld over ‘Bio-Energie uit Reststromen: Kansen voor Nederlandse Bedrijven in Canada’. De factsheet beschrijft specifieke kansen, relevante programma’s en onderzoek in Canada.

Canada heeft een groot potentieel voor de productie van biobrandstoffen en de opwekking van bio-energie. Belangrijkste reden hiervoor is de grote beschikbaarheid en diversiteit aan biomassa, en het verantwoorde beheer hiervan. De sectoren die de biomassa beheren maken op het moment een transitie door: de bosbouwsector & papierindustrie, de landbouwsector en de afvalsector.

De reden voor de transitie verschilt per sector. Voor de bosbouwsector & papierindustrie is het een gebrek aan afzetmarkten voor traditionele producten. In de landbouwsector is het een toenemende concurrentie uit het buitenland. Voor de afvalsector is het een toename van het scheiden van het biogene gehalte van het afval.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De markt voor de winning van biobrandstoffen uit gewassen is ver ontwikkeld in Canada. De markt voor bio-energie uit reststromen staat echter nog in de kinderschoenen. Aangezien Nederlandse technologie op het gebied van thermochemische conversie en vergisting in veel gevallen in een verdere fase van ontwikkeling is dan Canadese technologie, zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven.

Voorbeelden van kansen zijn de winning van bio-energie uit hout en pulp afvalstromen en ‘brown field opportunities’ voor het opzetten van (demonstratie-)projecten. Ook is er interesse voor biomassa-boilers en warmtekrachtkoppelingen (wkk’s) in afgelegen gebieden, zowel voor gemeenschappen als industrie.

In een aantal provincies (Ontario, Québec, British Columbia) is biogas en groen gas in opkomst, terwijl ook in de grote steden kansen zijn. Zo zijn er steden die een afvalscheidingsprogramma willen opstarten (bijvoorbeeld Calgary en Québec Stad) en is er nog veel potentieel voor de productie van biogas uit rioolslib.

Nederlandse bedrijven verdienen hun geld voor een groot deel over de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarom actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het netwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deze markt? Neem dan contact op met:

Nederlandse ambassade in Ottawa
Contactpersoon: Hans Moor

U kunt ook een Zakenpartnerscan aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de NBSO’s gaan dan voor u op zoek naar betrouwbare en geïnteresseerde zakenpartners.

Bron: Rijksdienst oor ondernemend Nederland 1 mei 2015