Kans op wateroverlast in Amersfoort Noord neemt af

11 april 2015 14:50 uur

Om te voorkomen dat de inwoners van Amersfoort Noord te maken krijgen met wateroverlast, verbetert Waterschap Vallei en Veluwe gemaal Malesluis aan de Coelhorsterweg in Amersfoort. Technische onderdelen zijn toe aan een opknapbeurt. Op 10 april is het werk gestart, in maart 2016 is alles gereed.

Gemaal Malesluis verkeert voor een groot deel nog in de staat zoals het in 1989 is gebouwd. Met het gemaal wordt het water in de Coelhorsterwetering en de Malewetering op het juiste peil gehouden en daarmee het waterpeil in de wijken Nieuwland, Kattenbroek en een deel van Hoogland.

Vervangingen

Gemaal Malesluis krijgt een nieuwe elektrische installatie. De versleten pompen krijgen de oorspronkelijke capaciteit terug. Een extra pomp zorgt ervoor dat de capaciteit van het gemaal verder wordt verhoogd, zodat het waterpeil op de Malewetering nog beter kan worden gehandhaafd. De krooshekreiniger, die vuil tegenhoudt zodat dit niet in de pompen van het gemaal komt, wordt vervangen en efficiënter ingericht. Tot voor kort stopte het gemaal bij aanvoer van veel drijfvuil omdat de reiniger dat niet kon verwerken. Daardoor moest dat drijfvuil handmatig worden verwijderd.

Fietsverkeer

Fietsers ondervinden geen hinder van de verbeteringen aan het gemaal. Het waterschap stemde met de gemeente Amersfoort de bereikbaarheid van het Malesluispad af. Dit is het fietspad dat loopt vanaf de Slaagseweg langs gemaal Malesluis. Ook fietsverkeer dat gebruik wil maken van het nieuwe fietspad langs de Eem richting Amersfoort ondervindt geen hinder. Er hoeft daarom geen omleiding ingesteld te worden en het bouwverkeer dat over het Malesluispad rijdt krijgt instructies. Met borden wordt aangegeven dat er gewerkt wordt. Bron: Waterschap Vallei en Veluwe.