Kans op wateroverlast door hitte

05 juli 2015 05:59 uur

Doordat de temperatuur deze dagen extreem hoog is, is er kans op onweer. Als dit losbarst, kan dat gepaard gaan met zware neerslag. De buien kunnen heel lokaal zijn en er is kans op wateroverlast. Waar en wanneer dat precies zal gebeuren, is niet te voorspellen. Wel is het belangrijk om voorbereid te zijn op deze situatie.

Wat kunt u doen ?

Wateroverlast is moeilijk te voorkomen. Sommige woningen lopen nu eenmaal meer gevaar dan andere: als u bovenop een berg woont, dan zal er minder kans zijn op wateroverlast dan wanneer u onderaan woont. Toch is er een aantal tips om de wateroverlast te beperken.

Zandzakken

U kunt proberen om toegangen tot de woning die gelijk liggen met het maaiveld te barricaderen met zandzakken of houten schotten. Deze houden het water enigszins tegen. Om verdere schade te voorkomen, adviseren we om geen kwetsbare en waardevolle spullen op de vloer te bewaren. Zet deze hoog neer, zodat ze droog blijven als het water toch binnenkomt.

Parkeer hogerop

Door het heuvellandschap stroomt het regenwater vaak bergafwaarts naar lager gelegen plaatsen. Zet hier geen auto’s neer, maar kies voor een parkeerplek hogerop.

Radio en internet

Daarnaast is het belangrijk de weersvoorspellingen op de radio en internet in de gaten te houden. Zo verrast het noodweer u niet!

Wat doet de overheid

Bij normale regenbuien wordt het regenwater meestal afgevoerd naar het riool. Bij extreme regenbuien is er echter zoveel water, dat het stelsel dit niet kan verwerken. Het riool op deze situaties aanpassen, is technisch bijna niet mogelijk en daarnaast zou dit voor u als belastingbetaler ook onbetaalbaar zijn. Daarom proberen we het water naar geschikt gemaakte lager gelegen plaatsen te leiden. Zo kan het  daar tijdelijk opgeslagen worden, zonder dat er schade ontstaat. Hierbij werkt de gemeente samen met het waterschap. Momenteel voeren we samen met het Waterschap Roer en Overmaas een studie uit naar de oorzaak en de aanpak van de wateroverlast in onze gemeente.

U kunt helpen!

Burgers kunnen hier aan bijdragen! Dit kunt u doen door het maken van een melding als u last heeft gehad van water in uw woning of andere gebouwen. Dat kan via e-mail: info@schinnen.nl of telefonisch via 14-046.

Daarnaast ontvangen wij graag foto’s en filmpjes van de situatie tijdens zo’n noodweer. U kunt deze mailen naar: info@schinnen.nl. Let daarbij op de grootte van de bestanden! Bestanden groter dan 1MB kunt u beter verzenden via programma’s zoalsYouSendIt of WeTransfer.

Meer informatie? Voor meer informatie over wateroverlast, riolering, tips en adviezen etc. kunt u terecht op de website van Stichting RIONED

Bron: gemeente Schinnen.