Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Tomasso Lotti

10 januari 2015 18:49 uur

Op 9 januari 2015is tijdens de 67e Vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater bij de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaarhet beste Engelstalige artikel over de behandeling van afvalwater schreef. Het winnende artikel van Lotti en medeauteurs is gepubliceerd in het blad Water Research en is getiteld ‘Simultaneous partial nitritation and anammox at low temperature with granular sludge’.

De jury beoordeelde in totaal 34 artikelen, waarvan het niveau dichtbij elkaar lag. Tijdens de Vakantiecursus werden de drie genomineerden en de winnaar bekendgemaakt. De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op vijf criteria: maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. De artikelen die door twee of meer juryleden in de top 10 genoemd waren, zijn opnieuw bekeken. De jury koos het artikel van Lotti als winnaar, omdat het een helder geschreven artikel is met een duidelijke wetenschappelijke aanpak. Lotti zet op heldere wijze de resultaten van zijn onderzoek uiteen en laat zien dat de toepassing van anammox in de hoofdstroom een veelbelovende technologie is.

Lotti promoveerde in Italië op de anammoxtechnologie. Daarna werkte hij als post-doctoraal onderzoeker aan de TU Delft, Department of Biotechnology, Environmental technology. In die tijd schreef hij ook het winnende artikel. Momenteel werkt Lotti bij de Environmental section van het Politecnico di Milano, de grootste technische universiteit van Italië.

De Jaap van der Graaf-prijs is op initiatief van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos ingesteld in 2009 toen Van der Graaf terugtrad als hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de TU Delft. Jaap van der Graaf was van 1988 tot 2003 algemeen directeur van het ingenieursbureau uit Deventer. De prijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

–       het onderwerp heeft betrekking op de inzameling of behandeling van afvalwater;

–       de auteur studeert aan een Nederlandse universiteit of is werkzaam binnen de Nederlandse beroepspraktijk;

–       het Engelstalige artikel is gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift;

–       het onderwerp is in de praktijk toepasbaar.

De deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten.

De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof.dr.ir. Jules van Lier (Tu Delft/Unesco-IHE, voorzitter), dr.ir. Jelle Roorda (Evides) ir. Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg) dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), en dr.ir. Hardy Temmink (WUR/Wetsus).