Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland : situatie per 31 december 2012

07 april 2016 07:00 uur

In het voorliggende is het situatierapport uitgewerkt voor Nederland. Beschreven wordt de stand van zaken op 31 december 2012, waarbij wordt aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Bron: Groenekennis – Wed, 06 Apr 2016. Lees meer>>>>