Interactieve tentoonstelling over rioolproblemen en oplossingen

12 februari 2020 10:40 uur

De tentoonstelling ‘Het riool leeft’ is een informatieve en educatieve tentoonstelling die vanaf 11 februari tot en met 9 maart te zien en te beleven is in het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. De tentoonstelling biedt op een verrassende, speelse en interactieve manier een kijkje in ons riool.

Bezoekers kunnen bijvoorbeeld met rijdende camera’s riolen inspecteren, grondwater problemen aanpakken of achterhalen hoe wateroverlast ook bij klimaatveranderingen te voorkomen is. Of zien hoe een rioolsysteem werkt, welke beroepen daarbij horen en hun eigen kennis van het riool testen. Ook wordt teruggekeken naar de tijd waarin riolering nog niet zo vanzelfsprekend was als nu.

Daarnaast wordt op een educatieve en speelse manier aandacht besteed aan de wijze van het beheer, onderhoud, grootschalige vervangingen en de geschiedenis van de riolering in Westland. Op dit moment beschikt de gemeente over ruim 2800 minigemalen en 100 hoofdgemalen. Een uitzonderlijke hoeveelheid waarmee we dagelijks enorme hoeveelheden afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen transporteren. Het is leuk om eens te zien hoe het werkt.

Daarom niet in het riool.nl

Er komt veel in het riool wat er niet thuishoort. Het riool is alleen bestemd voor afvalwater van afwas, douche en toiletbezoek. Helaas spoelen veel mensen ook (frituur)vet, olie, schoonmaakdoekjes, tampons, verfresten en medicijnen door de gootsteen of de wc, wat voor problemen zorgt. Wat doen deze materialen met ons riool en welk effect heeft dit op het functioneren van de pompen.

Riolering in Westland

Westland beschikt over maar liefst zo’n 800 kilometer riool. De verstedelijking zorgt voor uitdagingen en vraagt om verandering. Zo kijken we naar de toekomst waarin we allemaal een steentje bij moeten dragen in het gebruik van het riool. Elk jaar komen er vele kilometers aan riolering bij, worden er vervangingsprojecten uitgevoerd en zorgt de gemeente ervoor dat alles goed blijft werken.
Het afkoppelen van hemelwater, het op eigen terrein vasthouden van hemelwater of afvoeren naar het oppervlaktewater waardoor het afvalwaterstelsel beter kan werken, is een onderdeel waar de gemeente al jaren actief op inzet. In Westland hebben we de grootste slimme regentonnen van Nederland, namelijk de gietwaterbassins/Rainlevelr’s, zodat de drukriolering niet te maken krijgt met piekafvoeren. Ook zijn er afvalwaterbergingsvoorzieningen aangelegd om grote pieken tijdelijk te kunnen bergen.

Het delen van kennis en daarmee het creëren van bewustwording is één van de stappen naar een beter en klimaatbestendig (afval)watersysteem.

Opening tentoonstelling

De tentoonstelling is op dinsdag 11 februari door wethouder Leen Snijders geopend. Bron: gemeentewestland.nl