Inspirerende bijdrage Apeldoorn aan Europees Cities & Water

14 februari 2016 09:36 uur

11 februari spraken verschillende Europese bestuurders elkaar tijdens het Europese congres Cities & Water in Leeuwarden.

Doel van de dag was om het onderwerp ‘water’ hoger op de Europese agenda te krijgen. Goede initiatieven werden gedeeld en er werd gesproken over Europese uitdagingen. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe lichtte toe waar Apeldoorn mee bezig is. Zoals het initiatief rondom de Energiefabriek, waar struviet (een kunstmestvervanger) uit onder andere rioolslib wordt geproduceerd.

Het uiteindelijke doel van het congres is de ontwikkeling van een European Urban Water Agenda met concrete doelstellingen voor 2030. De dijkgraaf benadrukte in haar bijdrage dat het lokale bestuur een cruciale rol heeft in de transitie naar de circulaire economie. “Om volop te kunnen profiteren van de kansen van de circulaire economie in stedelijk water is het essentieel dat vanuit het plaatselijke bestuur ruimte geboden wordt aan nieuwe initiatieven. Dat zorgt er immers voor dat de eerste pilots uitgerold kunnen worden naar bredere inbedding in de praktijk.”

De gemeente Apeldoorn werkt samen met het waterschap aan concrete projecten om het hergebruik van afvalwater verder te ontwikkelen. Bron: gemeente Apeldoorn 11-02-2016.