Inspectie SZW in aantocht

14 mei 2016 07:49 uur

Bedrijven die werkzaamheden in of aan het openbare riool verrichten, kunnen in de periode mei 2016 tot en met januari 2017 een bezoek van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) verwachten.

Medewerkers van bedrijven die in of aan het openbare riool werken, bevinden zich vaak in een besloten ruimte. Dat brengt risico’s met zich mee, die ernstige gevolgen kunnen hebben. Denk aan verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Volgens de wet moet de werkgever ervoor zorgen dat medewerkers beschermd en veilig hun werk kunnen doen. De werkgever moet dus weten welke risico’s mensen lopen en die risico’s zo veel mogelijk beperken.

Zelf controleren

Als werkgever kunt u zich voorbereiden op het bezoek van de Inspectie SZW met de tool ‘Arbo op Orde’. Hiermee kunt u bijvoorbeeld checken of u alle risico’s kent en de juiste maatregelen neemt. In het hoofdstuk over rioleringsbeheer van de Arbocatologus voor de afvalbranche vindt u aanvullende informatie over maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk specifiek voor onze branche. Bron: RIONED