Insituform voert in opdracht van de gemeente rioolrenovatiewerkzaamheden in diverse kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal uit. Deze renovatie is in samenwerking met InRIO rioolondersteuning uitgevoerd.

26 mei 2016 15:32 uur

Doordat de renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering over een behoorlijk groot gebied verspreid lagen (Millingen, Leuth, Ooij, Kekerdom, Erlecom, Beek en Groesbeek) was het zwaarwegend om een logische planning op te stellen. De voorbereidingen voor dit project startten daarom dan ook al in december 2015.

Allereerst werd begonnen met de verificatie-inspectie. Hierna zijn door de robotcutters diverse obstakels uit de riolering verwijderd en zijn de inlaten ingemeten. Ook werden bij het grondwerk verdekte putten opgezocht en valpijpen verwijderd.

Van de strakke planning en nauwkeurige aanpak kon maar weinig mogelijk worden afgeweken, in verband met de vereiste verkeersplannen, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en het daarbij informeren van bewoners van de betreffende gemeenten. De communicatie tussen de uitvoerende ploegen, robotcutters en reiniging was dan ook van essentieel belang.

Gezien de grote hoeveelheid materieel die ingezet werd voor deze renovatie heeft Insituform in Groesbeek een loods gehuurd om als opslagruimte te dienen. Door, tijdens de wintermaanden, gebruik te maken van deze mogelijkheid en de lining in deze verwarmde ruimte te leveren, scheelde dit veel tijd en transportkosten.