Insituform toont creativiteit bij relining riolering in de Gemeente Velsen

10 november 2014 16:53 uur

De Gemeente Velsen heeft medio 2013 voor het gebied Velsen-Zuid en Santpoort-Noord besloten de riolering te laten renoveren via de kousmethode (relining) en als groot project meervoudig onderhands aan te besteden.

De riolering in Velsen-Zuid, met grote diameters van 900 mm tot en met 1.500 mm, vormt de hoofdafvoer voor meerdere gebieden. Vervangen van de riolering door opgraving, met alle bijkomende overlast voor burgers en verkeer, was geen optie vanwege het belang van de verkeersroute voor het industrieterrein en de kern IJmuiden.

Voor dit grote project bleken 3 partijen zich te hebben ingeschreven. Insituform profileerde zich als de beste inschrijver en startte met de renovatie van de riolering in het voorjaar van 2014. Op, vooraf door Insituform, georganiseerde bewonersinformatie-bijeenkomsten werd aan de aanwezigen uitleg gegeven over de conditie van het riool en het belang van renovatie.

Rioolrenovatiewerkzaamheden met een omvang van deze grootte vereisen een meer dan ervaren partner, waar Insituform haar naam dan ook volop heeft kunnen waarmaken.

Doordat Insituform verantwoordelijkheid draagt voor het milieu en respect heeft voor de omgeving en natuur, zijn de veelal grote bomen in Santpoort-Noord, die zich heel dicht bij de riolering bevinden, bewaard gebleven door een inventieve werkwijze.

Insituform heeft haar creativiteit en ervaring gebruikt voor het opstellen van haar materieel en het waarborgen van de afvoer van het afvalwater. Hiervoor zijn in Velsen-Zuid persleidingen uitgelegd en leidingbruggen geplaatst. Door de diversiteit in gekozen werkwijzen voldeed Insituform zelfs beter aan de vraagspecificatie, waardoor de omgeving nog minder overlast heeft ervaren.

Tijdens uitvoering is er veelvuldig overleg gevoerd met de Gemeente Velsen voor alle aandachtspunten. De heren Kees Looijen en Patrick de Jong (Gemeente Velsen) geven aan zeer onder de indruk te zijn van de kwaliteit en de vakbekwaamheid van de medewerkers van Insituform. “We mogen spreken van een gedurfd en geslaagd project, dat met minimale overlast voor de bewoners en het verkeer is gerealiseerd”