Insituform renoveert riool Ferwerderadiel

06 april 2016 11:35 uur

Van 18 t/m 23 april wordt er in Marrum gewerkt aan het riool. Het betreft het “relinen” van enkele bestaande riolen. Door middel van de zogenaamde “kousmethode” worden de riolen voorzien van een nieuwe binnenwand. Er hoeft bij deze methode niet gegraven te worden waardoor er relatief weinig overlast is voor de aanwonenden.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Insituform Rioolrenovatie-technieken uit Zoetermeer. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de riolen gereinigd en  eventuele obstakels zoals wortelingroei en betonresten worden verwijderd.

Meer informatie over deze techniek is te vinden op http://www.insituform.nl/Bewoners

De werkzaamheden zijn aan de Langebuorren, de Ringweg en directe omgeving. Tijdens de werkzaamheden zal het betreffende wegvak tijdelijk gestremd zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Direct aanwonenden worden geïnformeerd door Insituform Rioolrenovatie-technieken uit Zoetermeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dhr. B. Dijkstra van de afdeling Ontwikkeling van de Gemeente Dongeradeel, bereikbaar via telefoonnummer 14 0519.