Gelderland: Inpassingsplan herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

08 februari 2015 08:26 uur

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 3 februari 2015 het inpassingsplan voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard (PIP Bommelerwaard) gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen vloeien voort uit de inspraak op het ontwerp-PIP. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 25 februari een besluit over het PIP.

Het PIP zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling van tuinbouwbedrijven, verkeersmaatregelen en versterking van het landschap en stelt daarvoor de ruimtelijke relevante kaders.

Uitvoeringsconvenant

GS hebben op 3 februari 2015 ook de commentaarnota en het Uitvoeringsconvenant vastgesteld (zieDocumenten). In het Uitvoeringsconvenant zijn onder meer afspraken vastgelegd over de financiering van de doelen uit het PIP. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen.

Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt

De provincie werkt samen met het waterschap Rivierenland en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel aan de herstructurering van de glastuinbouw en paddensteoelenteelt in de Bommelerwaard. Hiertoe hebben zijn een SamenwerkingsOvereenKomst gesloten in 2009 (SOK 2009).

Meer informatie

Provincieloket
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl