Innovatieve rioolwaterzuivering Utrecht door minister gedoopt

07 oktober 2019 17:59 uur

De nieuwe rioolwaterzuivering (rwzi) in Utrecht, die eind april al in werking werd gesteld, is vanmiddag officieel geopend. Daartoe doopte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een van de zes zuiveringstanks met een fles effluent (gezuiverd afvalwater). 

De zuiveringstanks werken met de innovatieve Nereda-technologie van Royal HaskoningDHV, waarbij het water wordt gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Het rioolslib en het schoongemaakte water zijn hierdoor makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken naar de bodem. Het is voor het eerst binnen Europa dat deze technologie op zo’n schaal wordt toegepast.

De rioolwaterzuivering in de Domstad is de grootste van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en een van de grootste in Nederland. Elke dag wordt 75 miljoen liter afvalwater gezuiverd van 430.000 inwoners. De nieuwe rwzi verbruikt volgens HDSR minder energie, neemt minder ruimte in, verspreidt minder geur, kan meer water zuiveren en levert ook schoner water dan de oude.

De installatie is gebouwd op het terrein van de oude rwzi in de Utrechtse wijk Overvecht. Het nieuwe entreegebouw bevindt zich aan de Brailledreef. Dit gebouw, dat onlangs gereed kwam, heeft een groen dak dat regenwater kan vasthouden en extreme warmte weert. Binnen wordt gebruikgemaakt van een warmtepomp.

Omschakeling
Aannemerscombinatie Heijmans/GMB begon in mei 2017 met de bouw van de nieuwe rwzi, die in totaal circa 145 miljoen euro heeft gekost. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht sloeg toen de eerste paal.

Tijdens de overgangsfase draaiden de oude en de nieuwe installatie enige tijd naast elkaar. In mei is de oude rwzi, die uit de jaren vijftig stamt, buiten gebruik gesteld. De sloop hiervan start begin 2020 en duurt naar verwachting ruim anderhalf jaar.

Volgens hoogheemraad Bert de Groot van HDSR was de omschakeling ”best wel eens spannend’’. Ook waren er tijdens de opstart klachten over geurhinder, waarvoor het hoogheemraadschap een aantal maatregelen moest nemen.

Open dag
Toch roemen zowel hij als Sander Dekker van Heijmans/GMB het bouwproces en het eindresultaat. ”Met deze nieuwe zuivering kunnen we de komende dertig tot veertig jaar het afvalwater zuiveren tot een niveau dat nog nooit eerder zo schoon was”, aldus De Groot.

Komende zaterdag is er een open dag en kunnen omwonenden en andere belangstellenden tussen 11.00 uur en 16.00 uur een kijkje nemen op het zuiveringsterrein. Bron: h2owaternetwerk.nl 7-10-19