Innovatieve nieuwe harskous vernieuwt waterleiding binnen 24 uur – wereldprimeur in Sittard

15 december 2014 21:16 uur

Nieuwe harskous vernieuwt waterleiding binnen 24 uur

Afgelopen week  werd voor het eerst in Nederland een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met een innovatieve kousmethode. Doordat de bestaande leiding niet hoeft te worden opgegraven wordt eventuele saneringsoverlast voor mensen, verkeer en omgeving geminimaliseerd. Deze technologie is het resultaat van drie jaar lang intensief samenwerken tussen WML, Heijmans, Insituform, Koninklijke DSM en Waverail. De ondergrondse sanering start in de wijk Hoogveld in Sittard over een lengte van 500 meter. De nieuwe methode vereenvoudigt de sanering van vele naoorlogse drinkwaterleidingen in ons land.

De nieuwe kousmethodiek bestaat uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. De kous wordt met een drukvat in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die in de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt tot zo’n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden.

Saneringspiek

Vele kilometers drinkwaterleiding die in ons land in de jaren vijftig en zestig zijn aangelegd naderen het einde van hun technische levensduur. Hierdoor ontstaat een grote saneringsopgave. WML is actief op zoek gegaan naar vernieuwende manieren van saneren die snel en duurzaam zijn, zo min mogelijk overlast bezorgen, en die tegelijkertijd de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van drinkwater voor de consument blijven waarborgen. De sanering van het waterleiding tracé in de Sittardse wijk Hoogveld is naar verwachting eind december voltooid.

Klik hier voor meer informatie.