Innovatief zuiveringsproces op Afvalwaterzuivering Velsen

25 april 2014 06:45 uur

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat in Velsen bij het zuiveren van het afvalwater een innovatief proces toepassen. De voor Nederland unieke combinatie van twee technieken levert schoner water op, kost minder energie en bespaart één tot twee ton per jaar.

Rijnland maakt in grote zuiveringsinstallaties het afvalwater van burgers en bedrijven zodanig schoon dat het op het open water kan worden geloosd. Voortdurend is er oog voor nog schoner, energiezuiniger en goedkoper werken. Zo gaat de installatie in het Noord-Hollandse Velsen een techniek gebruiken die wereldwijd nog maar op twee plaatsen wordt toegepast.

Zware bacteriën
Het gaat om twee geconcentreerde afvalwaterstromen: de ene komt uit de vergister (tank die biomassa tot biogas omvormt) op het zuiveringsterrein zelf en de andere vanuit de nabijgelegen vuilstortplaats. Het proces vindt plaats in een compacte reactor. De zuiverende bacteriën in die reactor zijn in staat om stikstof (een stof die we liever niet op het oppervlaktewater lozen) op een energiezuinige manier uit het water te verwijderen. Die bacteriën groeien op het afvalwater. Om ‘overbevolking’ te voorkomen worden ze verplaatst van de reactor naar de gewone zuivering. Omdat deze zwaardere bacteriën op een energiezuinige manier stikstof verwijderen, verloopt het zuiveringsproces in de hoofdzuivering ook weer met minder energie.

Eerste in Nederland
Rijnland gaat dit innovatieve zuiveringssysteem, dat wereldwijd alleen nog in Zwitserland en Oostenrijk draait, nu als eerste in Nederland toepassen. Het hoogheemraadschap verwacht daarmee tien tot twintig procent minder elektriciteit te verbruiken en 150.000 tot 200.000 euro per jaar te besparen.