Inloopbijeenkomsten gemeenten

29 mei 2016 07:19 uur

Inloopavond werkzaamheden riolering Helling in Baarlo

Uit onderzoek is gebleken dat het riool in de Helling – Baarlo in slechte staat is en vervangen moet worden. Donderdag 9 juni 2016 van 19.00 – 21.00 uur is in Café Centraal, Markt 1 in Baarlo een inloopavond waar ze klaar staan om vragen te beantwoorden. De werkzaamheden worden na de bouwvakantie uitgevoerd. De bestaande rioolbuis wordt vervangen door een grotere buis waardoor de afvoercapaciteit wordt vergroot. Daarna wordt de bestrating in oude staat hersteld. Bron: NEWWORLD, dinsdag 24 mei 2016.

Inloopavond aanpassing openbare ruimte Bezuidenhout-Oost den Haag  begin juli 2016

Begin juli 2016 wordt er een inloopavond georganiseerd. De inloopavond staat in het teken van het inzien van afgeronde ontwerpen en herinrichting van de straten en een presentatie van de ontwerpen van de pleinen in fase 1 en 2. Na de inloopavond krijgen bewoners twee weken de tijd om een reactie te geven. In september 2016 neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over fase 2. De uitvoering start naar verwachting rond de zomer van 2017.

14-29 juni inloopavonden Werkendam inzake maatregelen wateroverlast. 

In juni organiseren gemeente en waterschap samen vijf inloopbijeenkomsten voor inwoners die te maken hebben gehad met wateroverlast.
De betrokkenen worden persoonlijk uitgenodigd. Ook als u geen uitnodiging heeft ontvangen, bent u van harte welkom. Het afgelopen jaar hebben Waterschap Rivierenland en gemeente gewerkt aan een maatregelenpakket. Na een uitgebreide inventarisatie waarbij ook de ervaringen en expertise van de inwoners zijn meegenomen, is door de deskundigen een totaalpakket opgesteld waarbij de kans op waterschade bij extreme neerslag zoveel als mogelijk wordt verminderd.

Informatie avond 8 juni over toekomstige werkzaamheden aan Christiaan Huygensstraat te Breda  

Op woensdag 8 juni 2016 is er een informatie avond over de voorgenomen werkzaamheden aan de Christiaan Huygensstraat te Breda. Het betreft aanpassingen aan de weg en vervanging van de riolering.