Inloopbijeenkomst inrichting Anserveld

17 januari 2015 18:26 uur

In Dorpshuis de Bastogne in Ansen kunnen op dinsdag 20 januari inwoners informatie krijgen over de inrichting van het Anserveld. Waterschap Reest & Wieden, Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied, gemeente De Wolden en gemeente Westerveld organiseren van 16.00 – 20.00 uur een informele inloopmiddag en -avond. Voor het Anserveld is een inrichtingsplan en watergebiedsplan opgesteld, om het gebied te gaan gebruiken als waterberging (ook wel klimaatbuffer). In vervolg op de informatieavond van 13 mei 2014, is er opnieuw een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens de informele inloopmiddag en -avond kunnen geïnteresseerden de aangepaste plannen uitgebreid bekijken en vragen stellen met betrekking tot water, ruimtelijke ordening en vergunningen. Bron: Waterschap Reest en Wieden – Fri, 16 Jan 2015.