Inloopavond inrichting gebied Sluis Eefde

28 februari 2015 17:15 uur

Rijkswaterstaat organiseert donderdag 5 maart 2015 van 19.00 tot 21.00 uur in Het Hart van Eefde een inloopavond over de uitbreiding van Sluis Eefde. Dan worden de plannen voor de herinrichting van het gebied rond het sluizencomplex en het ontwerp van de Kapperallee gepresenteerd. Rijkswaterstaat en de gemeente Lochem hebben hier, samen met vertegenwoordigers van inwoners van Eefde en het waterschap Rijn en IJssel, de afgelopen maanden aan gewerkt.

Sinds de laatste inloopavond, op 10 november 2014, is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de uitbreiding van Sluis Eefde. Onder begeleiding van een landschapsarchitect hebben de verschillende partijen gezamenlijk nagedacht over de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex en de inpassing van de tweede sluis. Het resultaat wordt 5 maart gepresenteerd.

Laatste reactie mogelijk op ontwerp Kapperallee

De gemeente Lochem heeft samen met aanwonenden en de Dorpsraad Eefde de nieuwe inrichting van de Kapperallee uitgewerkt. Belanghebbenden kunnen tijdens de inloopavond aangeven welke bomen zij graag geplaatst zien aan de Kapperallee. Op basis van de reacties worden de laatste keuzes verwerkt in de definitieve inrichtingstekening. Eefdenaren die er 5 maart niet bij zijn, kunnen tot 15 maart 2015 in het gemeentehuis in Lochem het inrichtingsplan bekijken en erop reageren.

Medewerkers van de gemeente zijn 5 maart ook bij de inloopavond om het ontwerp toe te lichten en vragen te beantwoorden. 27-02-2015 | Rijkswaterstaat Oost-Nederland | persbericht