Inloopavond herinrichting parkeerterrein sportpark De Mors Delden

11 november 2019 07:59 uur

Het parkeerterrein van sportpark de Mors is aan groot onderhoud toe en wordt heringericht. Dit geldt zowel voor de bovengrond (bestrating en groen) als de ondergrond (riolering). Bij de herinrichting van het parkeerterrein wordt de aanleg van het voetpad langs de Sportlaan naar het Aparthotel Delden meegenomen. Op donderdag 21 november van 19.30 tot 20.30 uur, is een inloopavond gepland waarop de plannen kunnen worden ingezien. De inloopavond vindt plaats in het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden. Aanwonenden en overige belanghebben zijn van harte welkom.

In een eerder stadium is een schetsontwerp opgesteld door een landschapsarchitect van Buro Mien Ruys. Daarover is tijdens de informatieavond over de nieuwe sporthal op sportpark de Mors, op 3 april in het Parochiehuis in Delden gecommuniceerd. Het uitvoeringsplan voor het parkeerterrein dat nu is gemaakt is gebaseerd op dit schetsontwerp. Aan het ontwerp-plan ligt een berekening ten grondslag van een verkeerskundig bureau wat betreft de veiligheid en het aantal parkeerplaatsen. In het ontwerp-plan is onder meer aandacht besteed aan:

  • veilige fietsroutes vanaf de scholen,
  • goede bereikbaarheid
  • er is sprake van een geringe toename van de verkeersbewegingen. Ook dat is getoetst en in de uitwerking is daarmee rekening gehouden.

Verder is rekening gehouden met aanpassingen van de riolering en worden zoveel mogelijk bomen (platanen) gespaard. Bij de herinrichting van het parkeerterrein wordt de aanleg van het voetpad langs de Sportlaan naar het Aparthotel Delden meegenomen. Het is de bedoeling om het parkeerterrein geheel opnieuw in te richten. De inrichting wordt daarmee geoptimaliseerd.

Plannen inzien

De gemeente heeft het plan inmiddels laten vertalen naar ontwerptekeningen die ingezien kunnen worden tijdens de inloopavond. De tekeningen zijn hier ook te downloaden:

De tekeningen met de voorlopige ontwerpen liggen tijdens openingstijden ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Tot en met 28 november 2019 kan schriftelijk worden gereageerd op de plannen. Na de inspraakperiode wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2020 kan starten. Hierover worden de gebruikers, omwonenden en bedrijven te zijner tijd nader geïnformeerd. Bron: nieuwsuitdelden.nl 10-11-19