Informatiemarkt over wateroverlast in Vlijmen

05 april 2015 06:33 uur

Bij stortbuien komt er water op straat te staan in Vlijmen Noord en dat zorgt voor problemen. Inwoners hebben meegedacht hoe de waterhuishouding in hun wijk verbeterd kan worden. Wilt u graag meer weten of reageren op het ontwerp-plan? Kom dan op 16 april naar de informatiemarkt in het gemeentehuis in Vlijmen. Door klimaatveranderingen regent het steeds vaker en harder. Dit water kan nu niet goed weg. Om dit op te lossen zijn er aanpassingen nodig in de wijk. Er is ruimte nodig waar het water opgevangen kan worden en dat doe je door waterpartijen aan te leggen.

Nieuwe waterpartijen

Inwoners uit Vlijmen Noord hebben eind 2014 meegedacht hoe de waterhuishouding in hun wijk verbeterd kan worden. Tijdens waterateliers gaven zij aan waar zij waterpartijen willen zien en hoe zo’n waterpartij er dan uitziet. Op basis van deze ideeën hebben we samen met waterschap Aa en Maas een ontwerp-projectplan gemaakt. Dit plan is op 2 en 3 februari 2015 gepresenteerd aan de buurt. De vragen en opmerkingen uit deze bijeenkomsten zijn meegenomen in het ontwerp dat op 31 maart is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap. De officiële inspraakprocedure is daarmee gestart. Dit betekent dat u vanaf 6 april tot en met 18 mei 2015 een reactie kunt geven op dit plan. U vindt dit plan op de website van waterschap Aa en Maas. Ook vindt u de officiële bekendmaking hiervan op Overheid.nl. Bron: Gemeente Heusden 03-04-2015.