Informatieavond zuiveringsplicht restwaterstromen op 16 februari

14 februari 2016 08:59 uur

Voor glastuinbouwbedrijven geldt per 1 januari 2018 een zuiveringsplicht van restwaterstromen met een zuiveringspercentage van 95 procent. Deze zuiveringsplicht is ook van toepassing op bedrijven in andere sectoren die gebruik maken van kassen en/of permanent tunnels.
Denk aan bomen, vaste planten, fruit en/of vollegrond, met teelten onder glas, in permanente tunnels en/of combinaties van teeltsystemen van ondersteunend glas met pot- en containervelden en open teelten.

Voor bedrijven met gecombineerde teeltsystemen is een mix van regelgeving relevant. Daarom nodigt LLTB in samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei bedrijven met dergelijke combinaties uit voor een, specifiek op deze doelgroep gerichte, informatieworkshop in het kader van ‘Limburgse Glastuinbouw Waterproof, Samen Zuiver’ op 16 februari om 19.30 uur.
Aan de orde komen de wet- en regelgeving bij combinaties van diverse teeltsystemen en onderlinge waterstromen. Bron: groentennieuws.nl 12-02-2016. Lees verder>>>>