Informatieavond regenwaterriool Kraggenburg

13 november 2017 06:40 uur

Gemeente Noordoostpolder gaat in Kraggenburg een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Het regenwater loopt dan rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat veel schoon regenwater onnodig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. In een inloopbijeenkomst op woensdag 22 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur, kunnen inwoners meer informatie krijgen.

De werkzaamheden vinden plaats in de Dam, Walstraat, Finsestraat en Casper Kombrinkstraat en gaan in het voorjaar van 2018 van start.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is in het Protestants Kerkcentrum aan de Voorstraat 21 te Kraggenburg. Op deze avond licht de gemeente de werkzaamheden rond de aanleg van de riolering toe. Bovendien wil de gemeente horen wat er leeft in de wijken over openbare ruimte, waaronder wensen en klachten.

Gescheiden riool voor regenwater

Het extra riool voert het regenwater af naar het oppervlaktewater. Alle straat- en trottoirkolken worden aangesloten op het nieuwe gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wil de gemeente de regenpijpen aan de voorkant van de woningen afkoppelen en aansluiten op het regenwaterriool. Inwoners hebben vooraf aan de informatieavond een enquêteformulier toegestuurd gekregen over het afkoppelen van de regenpijp die aan de voorzijde van de woning is. Bron: noordoostpolder.nl 10-11-17