Hygiënische eisen belemmering voor hergebruik fosfaat en cellulose uit afvalwater

17 juni 2016 17:50 uur

Wat de veiligheidseisen betreft zijn zowel bij fosfaat als cellulose de hygiënische eisen een belemmering voor hergebruik uit huishoudelijk afvalwater. Voor kunstmest uit herwonnen fosfaat worden hiervoor al criteria ontwikkeld, die wettelijk moeten worden vastgelegd. Dat staat in een rapport van het RIVM.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren, evenals het hergebruik ervan. Grondstoffen terugwinnen uit bijvoorbeeld afvalstromen moet voorkomen dat bronnen uitputten. Daarnaast kan er energie en geld mee worden bespaard. Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater kan stimuleren. In een rapport zijn hiervoor twee casussen uitgewerkt: het hergebruik van fosfaat en cellulose.

Etiket ‘afval’
Een belemmering is dat het etiket ‘afval’ van het materiaal moet worden afgehaald om er voor de wet een product van te kunnen maken. Hiervoor moet het beoogde product eerst aan veiligheids- en technische eisen voldoen die garanderen dat het hergebruik geen onacceptabele risico’s veroorzaakt voor mens en milieu. Voor fosfaat is dat in gang gezet, namelijk voor het product kunstmest. Voor cellulose nog niet omdat er nog geen concrete producten zijn ontwikkeld. Momenteel worden hiervoor meerdere opties verkend.

Hygiënische eisen
Wat de veiligheidseisen betreft zijn zowel bij fosfaat als cellulose de hygiënische eisen een belemmering. Het is namelijk lastig om huishoudelijk afvalwater zodanig schoon te krijgen dat er na de zuivering een ‘aanvaardbaar niveau’ ziekteverwekkers in zit. Voor kunstmest uit herwonnen fosfaat worden hiervoor al criteria ontwikkeld, die wettelijk moeten worden vastgelegd.

Economische en duurzame voordelen 
Daarnaast is het van belang om bij de ontwikkeling van producten, naast economische, naar duurzame voordelen te kijken, zoals een lagere CO2-uitstoot. Ook kan het gebruik van fosfaat uit afvalwater in kunstmest een alternatief zijn voor de winning van fosfaat uit mijnen en zo voorkomen dat deze uitgeput raken. De overheid kan een belangrijke stimulerende en richtinggevende rol innemen bij dit soort bredere afwegingen.

Zie voor meer informatie het rapport Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater: Belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose op de site van het RIVM.

bron: RIVM, 16/06/16