Huizen bouwt een bergingsleiding

05 maart 2016 09:05 uur

De gemeente Huizen bouwt een bergingsleiding (een rioolbassin) onder de sportvelden bij de Bovenweg. Deze bergingsleiding kan tijdelijk rioolwater opslaan bij grote regenval. Bij zware regenbuien kan de leiding ruim 500.000 liter extra water vasthouden. Zo komt het vervuilde water uit de riolen niet op straat terecht, of in de singels (sloten). Hierdoor verbetert de waterkwaliteit van de singel langs de Huizermaatweg.

Verbeterde waterkwaliteit

Tot nu toe blijft de singel na een hevige regenbui vervuild. Dit vervuilde rioolwater is slecht voor de planten, dieren en vissen in de singels. Het kan leiden tot vissterfte en botulisme. Door de aanleg van de bergingsleiding zal de waterkwaliteit verbeteren. Hiervoor wordt ook de vervuilde bagger van de bodem verwijderd. Dit gebeurt in een latere fase, in samenwerking met het waterschap AGV, de beheerder van de singels.

Toekomst

In de toekomst wordt het regenwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het vervuilde water uit de riolen komt dan niet meer in de singels terecht. De bergingsleiding wordt dan gebruikt om de wateroverlast in de Gooilandweg te verminderen. De verwachting is namelijk dat die overlast toeneemt door meer zware buien. De maatregelen dragen bij aan een schone en gezonde leefomgeving. En wordt er gewerkt aan een klimaatbestendige toekomst! Bron: gemeente Huizen.