Huishoudens gemiddeld 3,6 procent meer kwijt aan waterschapsbelasting

14 november 2019 08:15 uur

Huishoudens gaan in 2020 meer waterschapsbelasting betalen. De gemiddelde tariefsverhoging is 3,6 procent. Volgens de Unie van Waterschappen is de stijging onvermijdelijk, omdat er meer wordt geïnvesteerd om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Een gezin met een eigen woning van twee ton is komend jaar gemiddeld 1 euro per maand meer kwijt. Dit is een verhoging met 3,6 procent, beduidend meer dan de door het Centraal Planbureau verwachte inflatie van 1,3 procent. De meeste andere huishoudens en de bedrijven krijgen te maken met een vergelijkbare toename van de waterschapsbelasting.

Dit blijkt uit een inventarisatie die de Unie van Waterschappen heeft gemaakt van de tariefvoorstellen van de 21 waterschappen. De waterschapsbesturen nemen hierover de komende weken een definitief besluit. De belastingaanslagen vallen rond 1 maart op de mat.

De belastingtarieven gaan omhoog, omdat extra investeringen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. “We moeten meer investeren om dijken en watersystemen tijdig aan te passen”, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Met innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden we de lastenstijging zo beperkt mogelijk. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan, is enige lastenverhoging helaas onvermijdelijk.”

Agrariërs die op onbebouwde grond werken zoals in de akkerbouw en veeteelt, krijgen volgend jaar te maken met een extra belastingstijging. Zij gaan gemiddeld 6 procent meer betalen. Dit komt vooral door een uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor mogen bermen niet meer worden aangeslagen als wegen, maar als ongebouwd. Dat leidt tot een verhoging van het tarief.

Het gaat bij dit alles om voor Nederland gemiddelde stijgingen. Een deel van de waterschappen verhoogt de tarieven minder, een ander deel juist meer. Zo kondigde Waterschap Limburg onlangs aan dat de waterschapsbelasting de komende vier jaar met een kleine 20 procent omhoog gaat, met in 2020 meteen een verhoging van bijna 12 procent. De extra belastinginkomsten zijn volgens het waterschap nodig voor een toekomstbestendige wateraanpak. Bron: h2owaternetwerk.nl 13-11-19