‘Houd waterschapsbesturen in stand’

26 september 2015 12:03 uur

Er is geen reden om de zetels voor het bedrijfsleven in waterschapsbesturen in te perken. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De Adviescommissie Water (ACW) vindt dat de minister deze speciale bestuursposten kan afschaffen. Volgens de ondernemersorganisaties leidt het ACW-advies tot verkeerde belangenafwegingen, omdat bedrijven minder zeggenschap krijgen over de waterhuishouding in hun regio.

Politieke partijen
Bij de waterschappen worden momenteel vier categorieën belanghebbenden onderscheiden: ingezetenen, landbouw, bedrijven en natuurterreineigenaren. De ingezetenen vertegenwoordigen – vaak via politieke partijen – het ‘algemene waterbelang’, de andere drie categorieën hebben meer specifieke en zakelijke belangen bij het waterbeheer. De ondernemersorganisaties vinden het essentieel dat de vertegenwoordiging van specifieke belangen van bedrijfsleven, landbouw en terreinbeheerders in het waterschapsbestuur behouden blijft. Deze belangen kunnen absoluut niet door de ingezetenen vertegenwoordigd worden, stellen de ondernemingsorganisaties. Bron: VNO-NCW 24 september 2015. Lees verder>>>>