Horst aan de Maas: Collectief water zuiveren | Reindonk

20 februari 2016 12:35 uur

In het glastuinbouwgebied Siberië hebben de ondernemers zich als buurtcollectief aangemeld bij LTO Glaskracht om het restwater van ongeveer 65 ha glas te zuiveren. De ondernemers maken momenteel plannen om aan het eind van het rioolstelsel in het gebied een eigen zuiveringsinstallatie te plaatsen. Om aan de nieuwe regelgeving voor de verplichte zuivering van restwaterstromen per 1 januari 2018 te voldoen, moeten de restanten van gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. En op termijn in stappen ook de nutriënten, overeenkomstig de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water.Bron: Omroep Reindonk – Sat, 20 Feb 2016. Lees verder>>>>