Hoorn doet geen onderzoek naar drugssporen in riool

20 februari 2016 12:30 uur

In tegenstelling tot de gemeente Enkhuizen gaat de gemeente Hoorn zoals het er nu voor staat geen onderzoek laten doen naar drugssporen in het rioolwater. Wel is het college van B & W in Hoorn voornemens een enquête over drugsgebruik onder jongeren te gaan houden. De partij VOCHoorn had aan het college vragen gesteld naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek in Enkhuizen.

Het college meent dat een dergelijk rioolwater onderzoek geen uitkomst geeft om resultaatgericht het probleem te kunnen aanpakken. Een enquête geeft veel meer aanknopingspunten om over te kunnen gaan tot een adequate aanpak van het probleem. Bron: westfrieslandactueel.nl 20-02-2016.