Hoogheemraadschap van Rijnland en Groene Hart Energie tekenen Intentieovereenkomst duurzame energieopwekking

10 januari 2015 18:41 uur

Woensdag 7 januari hebben het hoogheemraadschap van Rijnland en de coöperatie Groene Hart Energie u.a. een intentieovereenkomst getekend. De partijen hebben hiermee afgesproken om te onderzoeken of Groene Hart Energie een zonneweide op een terrein van een Rijnlandse afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) kan aanleggen.

De komende maanden gaan de partijen gezamenlijk onderzoeken of er een geschikte Rijnlandse locatie is om een groot aantal zonnepanelen van Groene Hart Energie neer te zetten. De awzi’s Alphen aan den Rijn/Kerk en Zanen en Hazerswoude worden in dit onderzoek meegenomen.

Duurzame productie eigen energieverbruik

Hans Schouffoer, dagelijks bestuurder: “Het hoogheemraadschap van Rijnland wil een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid”. Dat blijkt o.a. uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die op 18 november is overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Over het klimaatbeleid van waterschappen zijn afspraken gemaakt met het Rijk. Speerpunt is de productie van duurzame energie. De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren.

Samenwerking

Rijnland gaat samenwerken met de coöperatie Groene Hart Energie. Deze coöperatie is een initiatief van een aantal Alphenaren afkomstig uit het bedrijfsleven, de advieswereld en het onderwijs. “Het doel van de coöperatie is om een duurzame energiehuishouding te ontwikkelen in het Groene Hart. Het creëren van een “zonneweide” samen met het hoogheemraadschap past daar heel goed in. De coöperatie heeft nog een aantal andere duurzame energieprojecten in ontwikkeling evenals een “groen” mobiliteitsproject”, aldus voorzitter Frank Kouwenhoven.