Hoogheemraadschap en Dunea gaan samenwerken

17 januari 2015 18:42 uur

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea gaan samenwerken in het beheer en onderhoud van in totaal 230 kilometer afvalwater transport. De twee organisaties hebben daar een samenwerkingsovereenkomst voor ondertekend. Per 1 januari is de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud van de afvalwater persleidingen officieel over gegaan op Dunea voor een periode van drie jaar. Er zijn duidelijke afspraken waar Rijnland en Dunea eindverantwoordelijk voor zijn. Rijnland en Dunea gaan samenwerken in de waterketen om op termijn besparingen te realiseren.  Bron: BO 16-01-2015. Lees verder>>>>