Hollandse Delta: Aanleg waterberging Simonshaven

17 januari 2015 19:06 uur

Hollandse Delta is bezig met de aanleg van een waterbergingsgebied in Simonshaven ter grootte van vier voetbalvelden. De waterberging wordt 5.800 m3 groot. Daarin kan het overtollig regenwater worden opgevangen. De kans op wateroverlast wordt dan minder. De sloten worden over een lengte van 900 meter watergangen verruimd en voorzien van natuurvriendelijke oevers. De aanleg van de waterberging op het eiland Voorne-Putten duurt het gehele eerste kwartaal 2015. Binnen het project worden nog o.a. enkele dammen, duikers en een stuw vervangen of verwijderd. Het werkgebied ligt globaal ten oosten van het dorp Simonshaven, tussen de Lageweg, de Garsdijk en de Riethilseweg. 

Nationaal Bestuursakkoord Water

Het project is een onderdeel van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Met deze overeenkomst wordt door het aanleggen van waterbergingen het watersysteem beter ingericht voor het opvangen van te veel regenwater, waardoor de kans wateroverlast bij extreme regen kleiner wordt. De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bovendien bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De oevers worden zo ingericht, dat het land geleidelijk overgaat in water. Daardoor krijgt de vegetatie van oever- en waterplanten een impuls, waardoor er zich ook een meer gevarieerde flora en fauna kan ontwikkelen. Contactgegevens:

Informatie

Met vragen ove het project kunt u contact opnemen met GKB Realisatie BV: tel 0180-642929 email: info@gkbgroep.nl Voor algemene informatie kunt u terecht bij waterschap Hollandse Delta,tel 0900 2005005 (lokaal tarief) of email: 2005005@wshd.nl