Hollands Noorderkwartier: 2.800 meter nieuwe persleiding aangesloten

12 oktober 2014 08:13 uur

Afgelopen woensdag hebben we rond het traject van de Westfrisiaweg (N23) op vier verschillende locaties op één dag circa 2.800 meter persleiding aangesloten. Het ging om de trajecten: Oostergouw (685 meter), ’t Zevenhuis (1.585 meter) en Rijweg (400 meter) samen met de persleiding bij Hoorn Oost (125 meter). De bestaande leidingen zijn onderbroken en de reeds gelegde nieuwe leidingen zijn aangesloten en in bedrijf genomen.

Inzet elf tankwagens

De werkzaamheden duurden van 06:00 uur tot circa 21:00 uur. Tijdens de werkzaamheden hebben elf tankwagens continu afvalwater getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. Na afronding van de werkzaamheden zijn alle gemalen weer opgestart. Tijdens het opstarten van de gemalen werd een haperende afsluiter geconstateerd. Dat is opgelost en het systeem werkt weer volledig.

Samenwerken aan water in de regio

PWN en het hoogheemraadschap werken samen om drink- en afvalwaterleidingen te verleggen, om plaats te maken voor het nieuwe tracé van de Westfrisiaweg (N23).

De provincie Noord-Holland verlegt samen met partners de Westfrisiaweg (N23). Wij vervangen en vernieuwen op onderdelen van het tracé persleidingen.

We zorgen er ook voor dat in de nieuwe situatie zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het water op het gewenste niveau is. Een van onze belangrijkste en specialistische taken daarin, is het verlenen van watervergunningen en ontheffingen. Samen met de provincie en de gemeentelijke partners dragen we er aan bij dat uiteindelijk de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio wordt vergroot. Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 10-10-2014.