Hof van Twente: Voornemen tot rioolrenovatie in Delden.

10 mei 2015 07:24 uur

Burgemeester en Wethouders van Hof van Twente besluiten binnenkort over  de plannen om de rioleringen in de omgeving van de Langestraat en in de omgeving van de Ranninkstraat in Delden  dit jaar te renoveren. Uit rioolinspecties blijkt dat een aantal rioolstrengen op bovengenoemde locaties over een grote lengte in zeer slechte constructieve toestand verkeren. Dit zou kunnen leiden tot instorting van de rioolstrengen, met mogelijk verzakkingen in de openbare ruimte. Bovendien zou dit  het verlies van doorstroomcapaciteit voor afvalwater tot gevolg kunnen hebben. Doordat op sommige plekken wortelgroei is waargenomen, kan ook de doorstroomcapaciteit en een doelmatige inzameling van afvalwater in het gedrang komen. De totale kosten voor het project worden geraamd op 492.000 euro. Bron: Gemeente Hof van Twente 4 mei 2015.