Hof van Twente: Rioolverbetering Holterweg / Zonneweg Markelo in november van start

11 september 2016 12:35 uur

Het definitieve ontwerp voor de rioolverbetering Holterweg / Zonneweg Markelo is klaar. Het project beslaat het gebied tussen de rotonde bij restaurant De Tasca, de kruising Tolweg / Grotestraat en Zonneweg in Markelo. Het college heeft deze week het definitieve ontwerp vastgesteld. De werkzaamheden gaan volgens planning van start in november 2016.

Het riool in de Holterweg en in de Zonneweg verkeert in slechte staat en heeft onvoldoende afvoercapaciteit. Daardoor ontstaat bij hevige regenval wateroverlast in de Tolweg.
Om deze problemen in de toekomst te beperken wordt het riool in de Holterweg en de Zonneweg vernieuwd en daar waar het kan gerenoveerd. Tegelijk met deze werkzaamheden wordt het straatwerk vervangen en het groen aangepast. De tekeningen zijn te vinden op de website van de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/actueel/projecten.html .
Vooruitlopend op de terinzagelegging heeft op 26 april jl. een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is druk bezocht. Bewoners en bedrijven hebben diverse vragen en opmerkingen aangedragen, die waar mogelijk zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp. Op dit voorlopig ontwerp zijn tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen meer binnengekomen. Het college heeft deze week het definitieve ontwerp vastgesteld. Bron: Gemeente Hof van Twente, 9 september 2016