Hof van Twente: 12 november Inloopavond vervanging riolering Stokkumerweg

30 oktober 2014 09:13 uur

De gemeente houdt een inloopavond over de vervanging van de riolering aan de Stokkumerweg in Markelo. Naast het vervangen van het riool worden de weg, parkeerplaatsen en het groen opnieuw ingericht. Tijdens de inloopavond wordt het voorlopig ontwerp toegelicht en kunt u erop reageren. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in februari / maart 2015 beginnen.

Inloopavond 

Woensdag 12 november van 19.00 uur tot 20.30 uur
Gebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a in Markelo.

Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Tijdens deze avond (en in de rest van de inzageperiode) kunnen de aanwezigen hun mening geven over het ontwerp, vragen stellen en ideeën aandragen, bij voorkeur op papier of via email.

Werkzaamheden

Het project beslaat het gebied tussen de wegversmallingen tussen huisnummer 48 en huisnummer 27. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het riool en aangezien aan de bestrating en het groen ook onderhoud noodzakelijk is wordt dat meteen meegenomen. De weg moet opnieuw bestraat worden en de kastanjebomen moeten worden vervangen omdat ze ziek zijn.

Verwerking reacties eerste inloopavond

Op de inloopavond van 11 juni 2014 hebben de bewoners reacties gegeven op de eerste schetsen. Wensen en ideeën die door hen zijn aangedragen zijn waar mogelijk in het voorlopig ontwerp verwerkt. De voornaamste wensen zijn dat de Stokkumerweg verkeersveiliger moet worden en dat de invulling van het groen extra aandacht moet krijgen. Aanwezigen hebben voorgesteld om daarbij zoveel mogelijk van het huidige straatbeeld uit te gaan. Dat wil zeggen bomen aan beide zijden van de straat om het ‘laanidee’ te houden.

Maatregelen

Om de weg verkeersveiliger te maken wordt een snelheidsremmend plateau op de splitsing Stokkumerweg – Brinkweg aangebracht. Daarnaast worden de verzakte drempels hersteld.  De breedte van de weg blijft gelijk om de snelheid niet te bevorderen. Voor de invulling van het groen is gekozen voor bomen aan beide zijden van de weg en ‘om en om’ te plaatsen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de weginrichting, voor het parkeren en kunnen de nieuwe bomen zich goed ontwikkelen. Voor het groen ter hoogte van de parkeerplaats voor de school wordt bekeken in overleg met aanwonenden in hoeverre zij een bijdrage kunnen en willen leveren in aanleg en onderhoud ervan.

Inspraak

De tekeningen met de voorlopige ontwerpen liggen vanaf 31 oktober tot en met 28 november 2014 tijdens openingstijden ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Ze zijn hieronder ook te downloaden:

Presentatietekening
Verhardingstekening 1
Verhardingstekening 2
Verhardingstekening 3

Tot en met 28 november 2014 kunt u schriftelijk reageren op de plannen. Contactpersoon is de projectleider, de heer M. (Martijn) Harbers. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email opm.harbers@hofvantwente.nl.

Planning en uitvoering

Na de inspraakperiode wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat de uitvoering in februari/maart 2015 kan starten. Hierover worden de bewoners te zijner tijd geïnformeerd.