Hoekse Waard: Tips bij wateroverlast

18 oktober 2015 06:50 uur

Door zware stortbuien kreeg onze regio eind augustus te maken met een grote hoeveelheid regenwater. Normaal gesproken zakt een deel van het regenwater de grond in en een ander deel verdwijnt in het riool, de sloten en de rivieren.

Als de hoeveelheid water te groot is ontstaat er overlast door water. Diverse gemeenten hadden te kampen met ondergelopen straten en kelders. Er is grote inspanning geleverd door de brandweer, de gemeenten en de waterschappen om de schade te beperken en het water weer af te voeren.

Wat zijn de gevaren?
Deksels van de rioolputten kunnen door het water van de putten worden gedrukt. In diepe plassen kun je niet zien of er nog wel een deksel op de put zit. Het lopen of rijden door de plassen is hierdoor gevaarlijk. Een ander gevaar is dat het water uw huis binnenstroomt en in aanraking komt met elektriciteit. Er ontstaat dan kortsluiting met mogelijk brand tot gevolg.

Wat kunt u zelf al doen?
U kunt wateroverlast niet altijd voorkomen. Echter zijn er wel een aantal zaken waar u als burger wel wat aan kunt doen:

Houdt rioolputten vrij van bladeren en ander vuil, dit voorkomt verstoppingen.
Loop niet door plassen waarvan u de bodem niet kunt zien.
Wanneer u ziet dat de putdeksels weg worden gedrukt, probeer dan de locatie af te zetten, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
Zorg dat elektrische apparatuur niet nat kan worden, of sluit de elektra af.
Als er direct gevaar is voor mens of dier, bel dan 112. In overige gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente of waterschap, zij zijn te bereiken via: www.wshd.nl of www.waterschaprivierenland.nl

Wateroverlast door hoogwater in de rivieren
De meeste gebieden in onze regio liggen zo laag dat ze bij een dijkdoorbraak zeer snel en diep onder water komen te staan. Houdt u het droog? Kijk eens op www.overstroomik.nl. Hoe kunt u zich nu voorbereiden op zo’n situatie? Bekijk de website www.crisis.nl.