Hoe urine het nieuwe goud wordt

16 juli 2018 05:44 uur

Urine en toiletwater omzetten in energie en grondstof. De techniek die dit mogelijk maakt is kostenbesparend en ontziet het milieu door water te hergebruiken.

Een techniek die zo multi-inzetbaar is, dat het net zo goed de Nederlandse markt kan veranderen als mensen in landen met waterschaarste kan helpen. Dat is wat decentrale sanitatie biedt. Trendship sprak met Brendo Meulman van DeSah uit Sneek over de uitkomsten van een pilotproject in Den Haag.

Inzamelen bij de bron

„Scheiden aan de bron is het uitgangspunt van decentrale sanitatie”, zegt Meulman. „Door de afvalwaterstromen gescheiden te houden, wordt er een geconcentreerde (zwartwater) en verdunde (grijswater) stroom afvalwater verkregen. Daardoor kun je voor de verwerking andere technieken toepassen dan bij regulier rioolwater.”

De alternatieve technieken van inzameling leveren forse besparingen op. Door lucht te gebruiken hebben waterloze urinoirs en vacuümtoiletten tot wel 85 procent minder water nodig dan een waterbesparend toilet.

„Het afvalwater van deze urinoirs (geelwater) en toiletten (zwartwater) gaat niet naar het riool. In plaats daarvan wordt het in een installatie elders in het gebouw of de woonwijk verwerkt”, licht Meulman toe. „Als urine door middel van zogenaamd vrijverval en zwartwater met lucht als transportmedium wordt ingezameld, is in principe geen water nodig. Om hygiënische redenen wordt voor de zwartwaterinzameling een beetje water als spoelwater gebruikt.”

Directe verwerking

Behalve de manier van inzamelen, levert ook alternatieve verwerking van de waterstromen direct voordeel. „Met een vergistingsinstallatie wordt uit het zwartwater biogas geproduceerd”, legt Meulman uit. „Het zwartwater wordt vermeerderd met de etensresten uit het keukenrestaurant van het gebouw. Daar werken zo’n 6000 mensen.”

Het geelwater gaat naar een struvietreactor. „Door magnesium toe te voegen, wordt fosfaat in de vorm van struviet teruggewonnen. Dit is een kunstmest dat direct kan worden gebruikt.” Bron: trendship.nl 13-7-18 Lees verder>>>>