Hoe maken we de waterhuishouding in bebouwd gebied klimaatbestendig?

02 januari 2016 09:02 uur

Theater De Mythe in Goes was eind november 2015 het toneel van een ambtelijke workshop en een bestuurlijke discussie over het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding in bebouwde omgeving. Aanleiding was een nieuwe werkwijze voor verbetering van de klimaatbestendigheid in bebouwd gebied, ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf (SAZ+). SAZ+ gaat deze werkwijze Zeeland breed inzetten om de ruimtelijke adaptatie voor de onderdelen ‘droogte’ en ‘wateroverlast’ invulling te geven in het kader van de Deltabeslissingen uit het Deltaprogramma. Bron: STOWA 28-12-2015. Lees verder>>>>