Hoe kwetsbaar zijn wij?

23 mei 2015 19:32 uur

Het riool speelt vaak een belangrijke rol bij incidenten. Het treinongeluk in België en ook de calamiteit in Moerdijk lieten nogmaals zien hoe makkelijk verontreinigingen en brandbare stoffen zich via het riool kunnen verspreiden. Aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg te onderzoeken of er voldoende gegevens voorhanden zijn om bij een dergelijk ernstige calamiteit op een adequate wijze hier mee kan worden omgegaan. Bron: Groene Kennis 22 mei 2015.