Heusden: werkzaamheden in Vlijmen Noord

19 juli 2015 07:30 uur

Bij stortbuien komt er water op straat te staan in Vlijmen Noord en dat zorgt voor problemen. De gemeente en het waterschap willen wateroverlast verhelpen en voorkomen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de wijk.  Tijdens speciale waterateliers hebben bewoners uit Vlijmen Noord eind 2014 meegewerkt aan het ontwerp voor “maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’. Bewoners hebben aangegeven waar zij waterplaatsen willen zien waar het water opgevangen kan worden. Het is namelijk nodig om ruimte voor water te creëren binnen de bestaande sloten en het groen in de wijk.

Voorbereiding gaat van start

De voorbereiding voor de benodigde werkzaamheden gaat nu van start. Zo wordt de komende weken onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid, Flora en Fauna en naar eventuele oude explosieven en archeologie in de buurt van de plekken waar straks waterpartijen komen. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken is het nodig dat we op sommige plaatsen wat groen moeten snoeien of verwijderen. Ook de voetbaldoeltjes op het veld bij de skateramp moeten we hiervoor helaas weghalen.

Meer informatie

U vindt hier de tekening van het “ontwerp maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord”.
Op de website van het waterschap vindt u meer informatie over deze plannen, de stukken van de informatiebijeenkomsten en de resultaten van de waterateliers met de bewoners.
De plannen hebben ter inzage gelegen. De formele procedure loopt nog tot 3 augustus.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.