Het Waterschap: ‘Nereda breekt internationaal door’

26 april 2015 07:21 uur

De eerste revolutionaire Nereda-zuiveringsinstallatie voor afvalwater, die Waterschap Vallei en Veluwe in Epe liet bouwen, geniet internationale belangstelling. Mede dankzij dit voorbeeldproject en de nauwe samenwerking met waterschappen, krijgt Royal HaskoningDHV steeds meer opdrachten om overal in de wereld deze installaties neer te zetten.

René Noppeney, global director water products & innovation bij Royal HaskoningDHV, beschouwt het nationaal Nereda-onderzoeksprogramma als een sterk staaltje van samenwerking binnen de gouden driehoek. Hij doelt op de drie betrokken partijen: de waterschappen met de STOWA als overheidsinstanties, de TU Delft als kennisinstelling en zijn eigen advies- en ingenieursbureau als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Bron:  Het Waterschap 4, April 2015 / Auteur: John Ekkelboom. Lees verder>>>>