Het speelveld- ook in de sector stedelijk water en riolering- verandert

21 februari 2015 20:06 uur

Het speelveld verandert – ook in de sector stedelijk water en riolering. Dat biedt uitdagingen die het werk interessant en spannend maken en waarbij de spelers op het veld elkaar hard nodig hebben.

Gemeenten en waterschappen werken meer samen en doen meer zelf. De formatie van de binnen NLingenieurs aangesloten adviesbureaus in dit werkveld is de laatste jaren fors gekrompen en er zijn meer zzp’ers op de markt gekomen. Door de vergrijzing zullen de komende vijf jaar veel professionals vertrekken. De opgaven in de sector worden er intussen niet minder om: de klimaatverandering (zwaardere buien) vraagt om robuustere systemen. Voor de instandhouding en vervanging van oude riolen zijn de komende jaren vele miljarden nodig. Integratie van stedelijk water met het beheer van de openbare ruimte vraagt creativiteit. Dat noodzaakt tot maatwerk. En voor maatwerk zijn kennis en vakmanschap essentieel. Een tekort daaraan leidt tot niet-optimale keuzes en kost de belastingbetaler veel geld.

Kennis en vakmanschap zijn in het veranderende speelveld echter niet vanzelf geborgd. AUTEUR:  18 FEBRUARI 2015. Lees verder>>>>