Hergebruik rioolwater in de strijd tegen droogte

30 augustus 2020 18:30 uur

Bij de bestrijding van droogte denk je er niet meteen aan dat de rioolwaterzuivering daar een bijdrage aan kan leveren. Toch kan het! Frans Visser, beleidsadviseur waterketen bij waterschap Vallei en Veluwe, legt het uit.

Zoet water wordt schaars. En dat water hebben we hard nodig. Zouden we dus niet iets kunnen met het water van de rioolwaterzuivering? Want rioolwater is eigenlijk gewoon zoet water dat vuil is geworden bij het gebruik. Dat rioolwater wordt gezuiverd op de rioolwaterzuivering.

Net iets schoner

“Wij zuiveren we het rioolwater fysisch-chemisch, waardoor het water net iets schoner wordt dan bij ‘gewone’ zuiveringen”, vertelt Frans. “Daardoor kan het water beter hergebruikt worden. Dat bespaart het gebruik van drinkwater of grondwater.”

Waterfabriek

In de Waterfabriek Wilp wordt het rioolwater zo goed gezuiverd dat het gebruikt kan worden voor de Twellose Beek die in de zomer vaak droogvalt. “Door de beek te vullen met gezuiverd rioolwater hopen we te voorkomen dat hij droogvalt. En daarmee wordt de omgeving van de beek ook beter”, zegt Frans.

Minder verdroging

Hij is enthousiast over dit totaal andere zuiveringsconcept. “Hiermee wordt het in de nabije toekomst mogelijk om water van goede kwaliteit terug te laten gaan naar de natuur. Daarmee gaan we verdroging en hittestress tegen.”

Grondstoffen recyclen

Maar er is nog een voordeel. “Naast het produceren van zoet water ontstaan er ook meer mogelijkheden om grondstoffen uit het rioolwater terug te winnen. Die kunnen we weer recyclen. Als dat lukt, draagt dat echt bij aan een compleet andere manier van omgaan met afvalwater.” Bron: waterschappen.nl