Hengelo: Definitief ontwerp Deurningerstraat vastgesteld

14 februari 2016 09:46 uur

De gemeente Hengelo gaat aan de slag met de Deurningerstraat. Daarmee wil het college van B&W werken aan een veilige straat en aan een aanpak van wateroverlast in het gebied. Omwonenden en ondernemers konden de afgelopen periode meepraten over het plan. Het definitieve ontwerp is nu door het college van B&W vastgesteld. De gemeenteraad besluit in maart over het beschikbaar stellen van het benodigde geld. Het is de bedoeling in mei 2016 te starten met de werkzaamheden.

Veiliger fietsen

Door ruime vrijliggende fietspaden is het in de nieuwe Deurningerstraat veiliger fietsen. De vrijliggende fietspaden komen in plaats van de huidige fietsstroken. Daarnaast is het niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer om vóór de rotonde rechtsaf de Sloetsweg in te rijden. Bovendien zorgt de herinrichting bij het tankstation ervoor dat tankwagens niet meer op het fietspad of op de rijbaan hoeven te staan. De voetgangersoversteek ter hoogte van de Hunenborg wordt verbreed voor schoolgaande jongeren. De gemeente heeft in het ontwerp rekening gehouden met de adviezen van Veilig Verkeer Nederland en de politie.

Wateroverlast aanpakken

Met de aanpassing van de straat wordt ook meteen de wateroverlast in het gebied aangepakt. De huidige riolering in de Deurningerstraat heeft te weinig capaciteit om regenwater snel af te voeren bij intense buien. De afgelopen jaren kwam bij hevige regenbuien de Deurningerstraat blank te staan. Met de verbeterde riolering wil de gemeente die wateroverlast in de toekomst voorkomen. Bron: Gemeente Hengelo.