Hemelwater Putten niet het riool maar de bodem in

16 augustus 2014 19:55 uur

Het bedrijf Hoornstra Infrabouw bv uit Doesburg gaat een deel van de straten in Putten afsluiten van de riolering. Het is een proef. Hemelwater wordt in het proefgebied straks niet meer geloosd op de riolering, maar wordt afgevoerd de bodem in. Schoon regenwater hoeft dan niet meer via het riool naar de waterzuivering. In totaal wordt in de toekomst 37,5 hectare verhard oppervlak in Putten afgekoppeld van de riolering. Bron: De Stentor 13-08-2014.