HEMELWATER IN DE WONING: WIE IS VERANTWOORDELIJK?

16 maart 2016 18:18 uur
Donderdag 31 maart, Gemeentehuis – Utrecht
De media doen er steeds vaker verslag van: wateroverlast in woningen na zware regenval. Wat moet je er als gemeente mee? De KWN-Themagroep Bestuurlijk-Juridisch Waterbeheer organiseert in samenwerking met de gemeente Utrecht een sessie over hemelwateroverlast. De gemeente vertelt over verschillende praktijksituaties (Michiel Rijsdijk) en vanuit de themagroep volgt dan een juridische beschouwing (Peter de Putter). Er wordt ingegaan op situaties waarbij regenwater vanaf de straat een woning instroomt. En ook de vraag wie verantwoordelijk is voor water dat via leidingen het huis inloopt wordt behandeld.
Meer informatie en aanmelding: