Harlingen: gescheiden rioolstelsel in de Droogstraat en Karremanstraat

14 maart 2014 18:42 uur

Op maandag 24 maart 2014 start aannemer Oosterhof Holman Infra BV met rioleringswerkzaamheden in de Droogstraat (deel Herenwaltje-Bildtstraat) en de Karremanstraat (deel Noorderhaven-Zoutsloot). Het bestaande riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks naar het oppervlaktewater afgevoerd, zodat het vuilwaterriool minder wordt belast. De bestrating wordt ook iets aangepast. In de Karremanstraat komen er rode gebakken stenen en de betonstraatstenen in de Droogstraat worden ook vervangen door rode gebakken stenen. Verder worden de stoepjes voor de huizen zoveel mogelijk met het bestaande oude karakteristieke materiaal herstraten. De werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. Bron gemeente Harlingen.