Hardinxveld-Giessendam: Uitvoering maatregelen tegen wateroverlast op schema

15 juni 2016 07:13 uur

De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen die de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland nemen tegen wateroverlast liggen op schema. Voor de zomer worden enkele belangrijke maatregelen uitgevoerd. Uitgebreid maatregelenpakket De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. Diverse belangrijke maatregelen worden voor de zomer uitgevoerd.

Het maatregelenpakket tegen wateroverlast bestaat uit verschillende maatregelen. Het voorziet in maatregelen die het watersysteem nog meer klimaatbestendig maken en de opvang en afvoer van regenwater verbeteren, zoals aanleg van waterberging, het verbreden van watergangen en het flexibel inzetten van extra pompcapaciteit. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een lening funderingsherstel van laaggelegen woningen, waarmee huiseigenaren hun woning kunnen opvijzelen.

Werkzaamheden gestart

De voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden zijn gestart. Zo wordt achter de Nieuweweg de ijsbaan benut voor extra waterberging bij extreme regenval. Enkele maatregelen zijn al uitgevoerd. Zo heeft Waterschap Rivierenland de sloot langs het zuidelijke deel van de Nieuweweg verbreed en de waterbodem verzwaard. Ook zijn in de Wijk over ’t Spoor rioolterugslagkleppen geplaatst. In juni en juli start de aanleg van waterberging in de wijk Over ’t Spoor.

Calamiteitenplan wateroverlast

De gemeente en het waterschap werken aan een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan werkt op basis van weersverwachtingen. Bij extreme neerslagverwachting worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra pompen. Bewonersvereniging Nieuweweg en commissie wijk Over ‘t Spoor zijn betrokken bij het calamiteitenplan. Het plan wordt volgens de planning eind juni door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Lening funderingsherstel tegen wateroverlast 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil huiseigenaren van laaggelegen woningen die te maken hebben met wateroverlast tegemoet komen met een renteloze lening voor funderingsherstel waarmee zij hun woning kunnen opvijzelen. Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam heeft daarvoor een Verordening opgesteld. De Verordening Stimuleringslening Funderingsherstel wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad die er op 30 juni over beslist.

Meer informatie

Een overzicht met een stand van zaken van alle maatregelen om wateroverlast te beperken is op deze pagina als PDF bijgevoegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Koen te Velde, projectleider wateroverlast stedelijk gebied Waterschap Rivierenland. E-mail: k.te.velde@wsrl.nl, telefoon: 06-10718885.
  • Jaap Oudeman, projectleider wateroverlast gemeente Hardinxveld-Giessendam. E-mail: joudeman@gemhg.nl, telefoon: 06-43121505.

Te downloaden:

Bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam – Tue, 14 Jun 2016.