Hardinxveld-Giessendam: Inloopbijeenkomst voorkomen wateroverlast

10 mei 2015 06:34 uur

Op woensdag 27 mei 2015 is er tussen 17.00 en 21.00 uur op het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam een inloopbijeenkomst met tips en mogelijkheden om op uw eigen terrein maatregelen te treffen om wateroverlast (zoals na de heftige regenbui in juli 2014) te beperken.

En wellicht zelfs wel te voorkomen. Enkele bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland zijn aanwezig om tijdens de inloop verschillende mogelijkheden ter voorkoming van wateroverlast te laten zien. Ook wordt advies gegeven zodat u eventuele problemen zelf kunt tegengaan.
Tijdens de inloopbijeenkomst kan desgewenst nog meer informatie worden gegeven over de werking van het riool, het watersysteem en de wijze waarop waterschap en gemeente op termijn het watersysteem vanwege de klimaatwijziging robuuster denken te maken. Deze mogelijkheden worden nu echter nog verkend door beide overheden, waardoor we tijdens de inloopbijeenkomst van 27 mei alleen op hoofdlijnen aan kunnen geven welke mogelijkheden momenteel worden bekeken en onderzocht. Na de zomer hopen we u hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.
Indien u zelf al plannen heeft om op uw eigen terrein maatregelen tegen wateroverlast te treffen, kunt u dit bij de gemeente aangeven. Wij komen desgewenst langs om te adviseren, over hoe u deze maatregelen het beste kunt uitvoeren.
De inloopbijeenkomst is een samenwerking tussen de bewonersvereniging Nieuweweg, Waterschap Rivierenland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam.